Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Agnieszka Kowal

mgr Agnieszka Kowal – nauczyciel grupy 3-latków

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Psychopedagogika specjalna. Pedagogika wczesnoszkolna.

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.