Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Beata Hejna

mgr Beata Hejna – wychowawca grupy

NKJO – filologia angielska

PWSTE w Jarosławiu – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą