Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Cała kadra

A oto kadra naszej „AKADEMII UŚMIECHU”

…Głównym zadaniem naszej kadry jest troska o opiekę i edukację Waszych dzieci dlatego staramy się o profesjonalne i pedagogiczne podejście, które jest kompilacją walorów edukacyjnych oraz zabawy i nauki pobudzającej zmysły i rozwój dziecka.

…Nasi pedagodzy dołożą wszelkich starań aby umiejętności i wiedzę, zdobytą podczas kształcenia, umiejętnie przekazywali Waszym maluchom. Zapewniamy, iż wszelakie trudności zostaną szybko wyeliminowane poprzez sumienne podejście do powierzonej nam pracy.

…Wszyscy pracownicy są z uśmiechem na twarzy otwarci na każdego malucha. Są osobami ciepłymi, troskliwymi – potrafiącymi zadbać o dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

 


Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Gaweł

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski – kierunek „Pedagogika w zakresie edukacji

wczesnoszkolnej”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Przemyślu – „Kurs z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi”

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – Menadżer oświaty”


Zastępca Dyrektora

mgr Anna Maria Ścibisz

Wykształcenie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek historia ze specjalizacją pedagogiczną

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Podyplomowe kwalifikacyjne studia z wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z wychowaniem do życia w rodzinie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie.

 

 

 


 

mgr Ewelina Figiela

WSPiA Rzeszów – Administracja

Instytut Studiów Podyplomowych Jarosław – Edukacja wczesnoszkolna i przygotowania pedagogiczne


 

mgr Alicja Blecharczyk

Uniwersytet Rzeszowski – Socjologia

PWSTE Jarosław – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 


 

mgr Katarzyna Wołoszyn – wychowawca grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Biologiczno-Rolniczy – studia inżynierskie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przygotowanie pedagogiczne, – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna – terapia przez zabawę – studia magisterskie uzupełniające

 


 

mgr Anna Wołoszyn – wychowawca grupy

AGH Kraków – Marketing i zarządzanie

PWSTE Jarosław – Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

CUD Rzeszów – Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 


 

mgr Agnieszka Rut – wychowawca grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Wychowanie Przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 


 

mgr Jadwiga Rygowska – nauczyciel grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 


 

lic. Marzena Sołowij – wychowawca grupy 3-latków

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – filologia polska – polonistyka z historią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Przemyśl

 


 

mgr Katarzyna Sroka – nauczyciel grupy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 


 

mgr Joanna Buryło – nauczyciel grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

Podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem dziecka 6-letniego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 


 

mgr Dominika Skiba – wychowawca grupy

 


mgr Anna Fill – nauczyciel grupy

PWSTE Jarosław -Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

PWSTE Jarosław- Terapia pedagogiczna

 


 

mgr Aleksandra Witoszyńska – nauczyciel grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 


 

mgr Iwona Szkoła – wychowawca grupy

Akademia Pedagogiczna Kraków – Pedagogika

Uniwersytet Rzeszowski – Wychowanie przedszkolne

 


mgr Beata Stęchły – wychowawca grupy

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź – Edukacja wczesnoszkolna

 


 

lic. Dorota Homa – wychowawca grupy

PWSTE Jarosław – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym


 

mgr Agnieszka Ścibisz – wychowawca grupy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek Pedagogika Szkolna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego

 


 

 

mgr Beata Hejna – wychowawca grupy

NKJO – filologia angielska

PWSTE w Jarosławiu – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

 


 

mgr Katarzyna Przytocka – pedagog przedszkolny

UMCS w Lublinie – kierunek pedagogika przedszkolna i specjalna,

oligofrenopedagogika

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

– Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego.

-Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

 


 

mgr Agnieszka Płocica – nauczyciel języka angielskiego

 


 

mgr Bernadetta Kwaśniak-Górka -psycholog

WSFiZ Warszawa – Psychologia społeczna, UMCS Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych – studia podyplomowe

 


 

mgr Ewa Szpitman – logopeda

 

 


 

mgr Krystian Sas – rytmik

 

 


 

mgr Tomasz Duda – gimnastyka korekcyjna

 


 

Quinghua Zang-Żyradzka – nauczyciel języka chińskiego

Normal University Languages w Prowincji HUNAN

w Południowych Chinach

 

 


 

ks. Marek Demski – katecheta

WSD Przemyśl


 

Sylwia Mazur-Jarosz  – pomoc nauczyciela

 


 

Anna Pilch-Hnat – pomoc nauczyciela

 


Maja Zawadzka – pomoc nauczyciela


 

Monika Kisielewicz – pomoc nauczyciela

 


 

Barbara Żyła – pomoc nauczyciela

 

 


 

Bożena Pilch – pomoc nauczyciela

 


 

Joanna Stupak – pomoc nauczyciela

 


 

Aneta Kijanka – pomoc nauczyciela

 


 

Agnieszka Zaremba – pomoc nauczyciela

 


 

Lucyna Wawro – pomoc nauczyciela

 

 


 

mgr Agnieszka Potocka –  higienistka przedszkolna


 

mgr Katarzyna Szuba – Pedagog przedszkolny-  Uniwersytet Rzeszowski- Pedagogika opiekuńczo wychowawcza; PWSTE Jarosław – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną


 

mgr Dominika Skiba


 

mgr Agnieszka Płocica  – język angielski