Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Cała kadra

A oto kadra naszej „AKADEMII UŚMIECHU”

…Głównym zadaniem naszej kadry jest troska o opiekę i edukację Waszych dzieci dlatego staramy się o profesjonalne i pedagogiczne podejście, które jest kompilacją walorów edukacyjnych oraz zabawy i nauki pobudzającej zmysły i rozwój dziecka.

…Nasi pedagodzy dołożą wszelkich starań aby umiejętności i wiedzę, zdobytą podczas kształcenia, umiejętnie przekazywali Waszym maluchom. Zapewniamy, iż wszelakie trudności zostaną szybko wyeliminowane poprzez sumienne podejście do powierzonej nam pracy.

…Wszyscy pracownicy są z uśmiechem na twarzy otwarci na każdego malucha. Są osobami ciepłymi, troskliwymi – potrafiącymi zadbać o dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

 


 

Dyrektor Przedszkola

mgr Elżbieta Gaweł

Wykształcenie:

Uniwersytet Rzeszowski – kierunek „Pedagogika w zakresie edukacji

wczesnoszkolnej”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Przemyślu – „Kurs z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi”

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – Menadżer oświaty”


 

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Maria Ścibisz

Wykształcenie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek historia ze specjalizacją pedagogiczną

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Podyplomowe kwalifikacyjne studia z wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z wychowaniem do życia w rodzinie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Zarządzanie Oświatą – Menadżer w oświacie.

 


 

 

mgr Elżbieta Kuchciak – wychowawca grupy 2,5-latków

Uniwersytet Śląski – filologia włoska

PWSTE Jarosław – Terapia pedagogiczna

WSK,PiSM – Autyzm-studia podyplomowe

WSK,PiSM – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe

 


 

 

Luiza Kubrak – pomoc nauczyciela

Zarzecze – Liceum Policyjne

 


 

 

lic. Marzena Sołowij – wychowawca grupy 3-latków

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – filologia polska – polonistyka z historią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Przemyśl


 

 

mgr Agnieszka Kowal – nauczyciel grupy 3-latków

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Psychopedagogika specjalna. Pedagogika wczesnoszkolna.

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną.


 

 

mgr Małgorzata Kanclerz – wychowawca grupy 3-latków

Uniwersytet Rzeszowski – filologia polska

Technologie informacyjne i bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe


 

mgr Justyna Sudoł – nauczyciel grupy 3-latków

Uniwersytet Rzeszowski – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym


 

mgr Beata Hejna – wychowawca grupy 4-latków

NKJO – filologia angielska

PWSTE w Jarosławiu – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

 


 

mgr Katarzyna Wołoszyn – wychowawca grupy 5-latków

Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Biologiczno-Rolniczy – studia inżynierskie

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przygotowanie pedagogiczne, – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna – terapia przez zabawę – studia magisterskie uzupełniające

 


mgr Małgorzata Piśko – nauczyciel grupy 5-latków

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Psychopedagogika z profilaktyką społeczną

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Edukacja wczesnoszkolna

PWSTE Jarosław – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe


 

mgr Anna Fill – nauczyciel grupy 4/5-latków

PWSTE Jarosław -Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

PWSTE Jarosław- Terapia pedagogiczna

 


 

 

mgr Agnieszka Ścibisz – wychowawca grupy 6-latków

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kierunek Pedagogika Szkolna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego

 


 

 

mgr Aleksandra Witoszyńska – nauczyciel grupy 6-latków

Uniwersytet Rzeszowski – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 


 

 

Sylwia Mazur-Jarosz – pomoc nauczyciela

Liceum zawodowe w Sanoku – „Operator procesów

w przemyśle chemicznym”

 


 

mgr Joanna Buryło – nauczyciel grupy 4-latków

Uniwersytet Rzeszowski – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

Podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem dziecka 6-letniego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 


 

 

 

lic. Joanna Stupak – pomoc nauczyciela

WSPiA Rzeszów – Administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne

 


 

mgr Edyta Kamycka – wychowawca 2,5 latków

Uniwersytet Rzeszowski – Edukacja Wczesnoszkolna

 

 


 

 

Bożenia Pilch – pomoc nauczyciela

Rzeszów – Studium pedagogiczne

 


 

mgr Katarzyna Przytocka – pedagog przedszkolny

UMCS w Lublinie – kierunek pedagogika przedszkolna i specjalna,

oligofrenopedagogika

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

– Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki

wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego.

-Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna


 

 

mgr Sylwia Kociuba – gimnastyka korekcyjna

AWF w Katowicach – kierunek fizjoterapia”


mgr Krystian Sas – rytmika

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki i muzyki. Specjalizacja: rytmika, Uniwersytet Rzeszowski


mgr Ewa Szpitman – logopeda


 

 

mgr Agnieszka Gęsiorska-Pigan – nauczyciel języka angielskiego

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego,

 


 

 

Quinghua Zang-Żyradzka – nauczyciel języka chińskiego

Normal University Languages w Prowincji HUNAN

w Południowych Chinach


ks. Łukasz Buczek – katecheta

Papieska Akademia Teologiczna – teologia


 

mgr Bernadetta Kwaśniak-Górka -psycholog

WSFiZ Warszawa – Psychologia społeczna, UMCS Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych – studia podyplomowe


mgr Katarzyna Sroka – nauczyciel grupy 4-latków

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


Anna Hejnosz – Pomoc nauczyciela

Pomoc -Uniwersytet Rzeszowski – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pracą socjalną.

 


mgr Jadwiga Rygowska – nauczyciel grupy 4/5- latków

Uniwersytet Rzeszowski – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 


mgr Kinga Bażant – nauczyciel j. angielskiego

Uniwersytet Łódzki – Filologia Angielska


mgr Dorota Nakonieczna – higienistka przedszkolna

Liceum Medyczne-Pielegniarstwo – Przemyśl

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania – Rzeszów

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą – Jarosław

Edukacja zdrowotna z rehabilitacją – Lublin


mgr Agnieszka Zaremba – pomoc nauczyciela

Filologia Niemiecka – Kraków

Filologia Rosyjska – Kraków


Karolina Czebanyk – Zespół Szkół Spożywczych,

Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – Technikum Fryzjerskie


Sylwia Duda – Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – Kucharz