Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Elżbieta Kuchciak

mgr Elżbieta Kuchciak – wychowawca grupy 2,5-latków

Uniwersytet Śląski – filologia włoska

PWSTE Jarosław – Terapia pedagogiczna

WSK,PiSM – Autyzm-studia podyplomowe

WSK,PiSM – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe