Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Jadwiga Rygowska

mgr Jadwiga Rygowska – nauczyciel grupy

Uniwersytet Rzeszowski – Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym