Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Katarzyna Wołoszyn

nauczyciel grupy

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Psychopedagogika z profilaktyką społeczną

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Edukacja wczesnoszkolna

PWSTE Jarosław – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe