Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Małgorzata Kanclerz

mgr Małgorzata Kanclerz – wychowawca grupy 3-latków

Uniwersytet Rzeszowski – filologia polska

Technologie informacyjne i bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe