Zapisy i informacje pod telefonami: 

  694356621 i 661798535

Marzena Sołowij

lic. Marzena Sołowij – wychowawca grupy 3-latków

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – filologia polska – polonistyka z historią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Przemyśl